Występowanie:

 • Afryka Północna i Zachodnia,
 • Azja,
 • Ameryka Południowa.

Wejdź w zakładkę: Punkty szczepień, aby dowiedzieć się gdzie możesz wykonać szczepienia, a tym samym uchronić się przed chorobami.

Ameboza to choroba pasożytnicza przewodu pokarmowego, rzadziej wątroby. Jej przebieg jest różnorodny. Nieleczona ostra postać może stanowić zagrożenie życia. Do zakażenia amebozą dochodzi zwykle poprzez spożycie cyst w wodzie, która została zakażona odchodami ludzkimi oraz surowych owoców lub warzyw. Pierwotniaki mogą znajdować się również na brudnych rękach osoby zakażonej. Jedynym rezerwuarem ameby jest człowiek. Jest popularną chorobą w Afryce Zachodniej i Północnej, Azji, a także Ameryce Południowej.

Ameboza – rozpoznanie

Ameboza określana także jako pełzakowica, u nas swojsko zwana czerwonką. Choroba wywoływana przez pełzaka czerwonki Entamoeba histolytica (jedyny patogenny dla człowieka pierwotniak z rodziny Entamoebidae). Do zarażenia dochodzi poprzez konsumpcję żywności lub wody zanieczyszczonej cystami E. histolytica. Cysty pełzaka czerwonki są oporne na działanie chloru stosowanego w sieciach wodociągowych, mogą długo utrzymywać się na surowych owocach i warzywach. Głównie manifestuje się zapaleniem jelita grubego i wiąże się z ryzykiem powikłań w innych narządach. Okres wylęgania wynosi od 7 dni do nawet 4 miesięcy.

Objawy amebozy

W zależności od tego, w jakiej lokalizacji umiejscowi się pasożyt w pełzakowicy objawowej można wyróżnić: 

 • jelitową,
 • jelitowo-wątrobową,
 • jelitowo-wątrobowo-płucną.

Do najczęstszych objawów należą:

 • dolegliwości bólowe – bóle głowy, mięśni, stawów,
 • dolegliwości gastryczne – wzdęcia, bóle w jamie brzusznej, przetoki okołoodbytnicze, nudności,
 • dolegliwości grypopodobne – kaszel, dreszcze, ropna plwocina, silne osłabienie, gorączka, odwodnienie organizmu,
 • niedokrwistość,
 • bolesność i powiększenie wątroby, reakcje alergiczne w postaci, np. wysypki.

Okres wylęgania choroby wynosi 8-30 dni. Co ciekawe pełzak okrężnicy może znajdować się w organizmie człowieka i rozmnażać przez wiele lat, nie dając żadnych objawów chorobowych. Pacjent jest wówczas groźnym nosicielem tej postaci pasożyta.

Leczenie amebozy

Leczenie amebozy składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich podaje się lek wykazujący aktywność w tkankach, czyli metronidazol lub tynidazol. 3 x 500-750 mg przez 10 dni. Po leczeniu metronidazolem  lub tinidazolem należy kontynuować terapię środkiem działającym wewnątrzjelitowo.

 W drugim etapie, aby wyeliminować cysty obecne w jelicie podaje się lek aktywny tylko w świetle jelita – paromomycynę. W przypadku ropni tkankowych konieczne może okazać się leczenie zabiegowe. Eliminacja cyst z jelita jest konieczna również u bezobjawowych nosicieli. 

Ameboza – zapobieganie poprzez szczepienie

Dotychczas nie udało się opracować szczepionki zapobiegającej amebozie. Najlepszą profilaktyką jest unikanie konsumpcji żywności i wody niewiadomego pochodzenia. 

Wejdź w zakładkę: Punkty szczepień, aby dowiedzieć się gdzie możesz wykonać szczepienia, a tym samym uchronić się przed chorobami.