Wejdź w zakładkę: Punkty szczepień, aby dowiedzieć się gdzie możesz wykonać szczepienia, a tym samym uchronić się przed chorobami.

Fascjoloza to choroba, która nazywana jest przywrzycą lub chorobą motyliczą. Chorują na nią zarówno ludzie, jak i zwierzęta. Fascjoloza sporadycznie diagnozowana jest u ludzi w Polsce, częściej na południu Europy oraz na innych kontynentach w strefie klimatu gorącego. Choroba powstaje na skutek zarażenia organizmu przez przywrę, która atakuje głównie wątrobę i drogi żółciowe.

Fascjoloza  – rozpoznanie

Choroba powstaje na skutek zarażenia organizmu przez przywrę. Przywra czyli pasożyt z grupy płazińców, wymaga dwóch żywicieli:

 1. żywicielami pośrednimi są ślimaki błotniarki, często występujące na obszarach podmokłych (pastwiska, łąki), w niewielkich zbiornikach wodnych, oraz w przydrożnych rowach,
 2. żywicielami ostatecznymi są zazwyczaj: przeżuwacza (szczególnie koza oraz owca).

Ponadto pasożyt ten może być obecny u niektórych zwierząt, np. świnia, królik, krowa, zając, koń. Natomiast człowiek jest rzadko jest ostatecznym żywicielem przywry. Wielkość pasożyta jest dosyć znaczna, ponieważ wynosi od 0,4 do 1 cm szerokości oraz 2-5 cm długości, a jego kształt podobny jest do pestki dyni. Postacią inwazyjną tego pasożyta są metacerkarie, które mogą występować w skażonej wodzie i na roślinach wodnych. Najczęściej do zarażenia i rozwoju fascjolozy dochodzi na skutek spożycia surowej rukwi wodnej albo roślin, które podlewane lub myte były skażoną wodą. Do organizmu metacerkarie mogą wniknąć także na skutek pogryzania ździebeł traw rosnących na terenach zalewowych i przy brzegach zbiorników wodnych.

Objawy choroby

Fascjoloza w początkowej fazie zakażenia przebiega bez charakterystycznych objawów, a w niektórych całkowite przechorowanie przebiega bezobjawowo. Objawy fascjolozy w dużej mierze zależą od tego jak wiele czasu minęło od zakażenia i jak wiele osobników motylicy wątrobowej rozwija się w organizmie. Do objawów fascjolozy zalicza się:

 • osłabienie;
 • ból w okolicy wątroby;
 • nudności;
 • okresowe biegunki na przemian z zaparciami;
 • stany gorączkowe bądź podgorączkowe;
 • brak apetytu lub jego znaczny spadek;
 • utrata masy ciała;
 • powiększenie wątroby i śledziony;

Przy bardzo intensywnej inwazji i długo trwającym zakażeniu mogą pojawić się:

 • żółtaczka;
 • świąd skóry;
 • krwawienia z przewodu pokarmowego;
 • marskość wątroby.

Leczenie fascjolozy

Fascjoloza jest chorobą uleczalną. W terapii najskuteczniej działa triklabendazol, który zwalcza zarówno formy dorosłe, jak i niedojrzałe motylicy wątrobowej. Organizm chorego może różnie reagować na terapię. Reakcja jest zazwyczaj powodowana niepokojem ruchowym pasożytów (trutych), które ze względu na swój znaczny rozmiar nie mogą być wydalone drogami żółciowymi do przewodu pokarmowego i na zewnątrz.

Fascjoloza – zapobieganie poprzez szczepienie

Dotychczas nie udało się opracować szczepionki zapobiegającej fascjolozie. Pomimo postępów w nauce i medycynie, profilaktyka pozostaje najskuteczniejszą metodą ochrony przed nią.

Wejdź w zakładkę: Punkty szczepień, aby dowiedzieć się gdzie możesz wykonać szczepienia, a tym samym uchronić się przed chorobami.