Występowanie:

  • cały świat.

Wejdź w zakładkę: Punkty szczepień, aby dowiedzieć się gdzie możesz wykonać szczepienia, a tym samym uchronić się przed chorobami.

Leptospiroza to bakteryjna choroba zakaźna wywoływana przez krętki z rodzaju Leptospira. Przenoszą ją głównie szczury, świnie, psy, koty i bydło domowe, których mocz zanieczyszcza wodę, glebę i rośliny. Występuje ona w postaci tzw. gorączki błotnej lub choroby Weila. Leptospiroza w Polsce to stosunkowo rzadka choroba. Częstsze zachorowania obserwuje się w porze letniej. Ryzyko jej wystąpienia wzrasta też w czasie powodzi.

Leptospiroza – rozpoznanie

Leptospiroza jest bardzo często występującą chorobą odzwierzęcą, występującą na całym świecie. Zakażenia są szczególnie rozpowszechnione w krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej, zwłaszcza w porze deszczowej. Istnieje kilkanaście gatunków bakterii leptospirozy, w tym ponad 200 typów, które mogą zarażać człowieka lub zwierzęta. Krętki Leptospira w wilgotnej glebie czy stojącej wodzie mogą przetrwać wiele tygodni, natomiast są bardzo wrażliwe na wysychanie oraz popularne środki odkażające.  Leptospiry dostają się do krwi i różnych narządów, takich jak nerki i płuca, a także atakują ośrodkowy układ nerwowy. Najszybciej namnażają się w wątrobie, skąd znów przenikają do krwi i wywołują objawy choroby. Zanim wystąpią objawy, od zakażenia mogą upłynąć nawet 4 tygodnie.

Objawy leptospirozy

Objawy leptospirozy zaczynają się nagle, co oznacza że choroba ta nadchodzi niespodziewanie.  U większości chorych (90%) leptospiroza może przebiegać jako łagodna. Wtedy choroba sama się ogranicza i wywołuje objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni, zapalenie spojówek. Czasami tym objawom towarzyszą również dolegliwość gastryczne – wymioty, biegunka, zaparcia. Ponadto bardzo rzadko u chorych z łagodnym przebiegiem leptospirozy występują zmiany skórne w postaci wysypki. Objawy zazwyczaj utrzymują się 5-7 dni, a następnie samoistnie ustępują. U około 50% chorych przez 1-2 tygodnie mogą się utrzymywać cechy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych z bólami głowy i sztywnością karku, które samoistnie ustępują.

Czasem po kilku dniach poprawy dochodzi do zaostrzenia choroby i progresji. Choroba wtedy przeistacza się do postaci ciężkiej z niewydolnością wątroby i nerek, a czasem niewydolnością wielonarządową. Tę postać leptospirozy nazywa się chorobą Weila. Jej objawy:

  • żółtaczka,
  • niewydolność oddechowa,
  • niewydolność nerek,
  • masywne krwawienia,
  • bóle w klatce piersiowej,
  • krwioplucie

Objawem niewydolności nerek w leptospirozie jest krwiomocz oraz wydalanie zmniejszonej objętości moczu (skąpomocz). Najczęstszym powikłaniem ocznym leptospirozy, niezależnie od fazy choroby, są zaczerwienione spojówki oczu oraz zapalenie siatkówki i naczyniówki oka.

Leczenie leptospirozy

U osób zakażonych leptospirozą obserwuje się zmiany w płynach ustrojowych – podwyższoną liczbę białych i czerwonych krwinek oraz białko w moczu. Leczenie tej dolegliwości uzależnione jest od postaci choroby. Niekiedy (nieleczona) choroba może rozwijać się nawet kilka miesięcy, zanim pojawią się pierwsze objawy. Skuteczna terapia leptospirozy wymaga jak najszybszej diagnozy. Aby leczenie mogło być efektywne, konieczna jest szybka diagnoza i wdrożenie antybiotykoterapii (lekami z grup penicylin, tetracyklin, chloramfenikolem lub cefalosporynami) już w pierwszej fazie choroby. Antybiotykoterapia i leczenie wspomagające zapewniają wyleczenie leptospirozy. Jednakże leczenie chorych powinna odbywać się wyłącznie w warunkach szpitalnych, szczególnie na oddziałach zakaźnych.

Leptospiroza – zapobieganie poprzez szczepienie

Niestety nie istnieje szczepionka chroniąca przed zakażeniem leptospirozą. Profilaktyka polega przede wszystkim na zabezpieczeniu skóry i błon śluzowych podczas pracy ze zwierzętami lub podczas robót ziemnych, zwłaszcza w środowisku wilgotnym. W przypadku występowania na skórze otarć czy ran należy je dobrze zabezpieczyć przed kontaktem ze zwierzętami, ich moczem, mięsem czy krwią. Zaleca się również zwalczenie gryzoni, zwłaszcza szczurów, które stanowią główny rezerwuar dla bakterii wywołujących leptospirozę.

Wejdź w zakładkę: Punkty szczepień, aby dowiedzieć się gdzie możesz wykonać szczepienia, a tym samym uchronić się przed chorobami.