Afganistan a szczepienia, o których należy pamiętać.

Zapraszamy do kontaktu – wspólnie dobierzemy pakiet potrzebnych szczepień i umówimy się na ich wykonanie.

Afganistan – zagrożenia chorobowe

Afganistan należy do najbiedniejszych państw świata, państw skażonych wojną i ludzkim cierpieniem. Kraj, podbijany na przestrzeni wieków, wchodził w skład imperium perskiego, grecko-macedońskiego, arabskiego i tureckiego, przejmując zwyczaje i kulturę, język i religię zwycięzców.
To stanowi o obecnej etnicznej, kulturowej i religijnej różnorodności jego mieszkańców. Ponadto Afganistan to śródlądowe państwo unitarne położone w Azji Południowej, ze stolicą w Kabulu. Graniczy z Chinami, Pakistanem, Iranem, Turkmenistanem, Uzbekistanem i Tadżykistanem. 

Podróże związane są z różnego rodzaju podwyższonymi czynnikami ryzyka, w tym zagrożeniami dla zdrowia turystów. Mam na myśli  na przykład zwiększone ryzyko zachorowania na choroby zakaźne, w tym tropikalne, które nie występują w Polsce. Jednakże przed większością z nich możesz skutecznie się bronić przyjmując szczepienia ochronne bądź poprzez profilaktykę.

Występowanie chorób w Afganistanie

Choroby zakaźne mają to do siebie, że występują znacznie częściej w strefie tropikalnej. Z czego to wynika? Przede wszystkim ze znacznie gorszych warunków sanitarnych panujących w krajach mniej rozwiniętych i ogarniętych biedą. Ponadto nie należy zapominać o różnicach klimatycznych. W krajach słabiej rozwiniętych nadal występują choroby, które zostały wyeliminowane w krajach bogatszych za pomocą powszechnych szczepień ochronnych. Jedną z takich chorób jest polio, która występuje endemicznie w Afganistanie.

Od maja do końca listopada istnieje ponadto zagrożenie zakażenia malarią poniżej wys. 2000 m n.p.m. zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich. W przypadku tej choroby najważniejszą rolę odgrywa właśnie tzw. profilaktyka nieswoista. Polega ona na ochronie przed ukłuciem komara i zmniejszaniu z tym związanego ryzyka. Jak się skutecznie chronić? Stosować skutecznie repelenty na komary. Jednakże muszą one posiadać odpowiednie stężenia i substancje rekomendowane przez WHO (Światową Organizację Zdrowia), Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz rejestrację produktu w Ministerstwie Zdrowia. Sytuacja ma się zupełnie podobnie jest chodzi o dengę. Jest to choroba, którą przenosi najczęściej komar egipski (Aedes aegypti). Ponadto występuje w ponad 100 krajach strefy tropikalnej. Na dengę również nie ma skutecznych szczepień, więc podróżującym pozostaje stosowanie profilaktyki, opisanej powyżej.

Kolejnymi chorobami, która powszechnie występuje w Afganistanie i przynoszą tragiczne skutki są:

Afganistan – szczepienia

Przed podróżą do Afganistanu zaleca się wykonanie szczepień ochronnych przeciwko takim chorobom jak:

Aby wykonać niezbędne szczepienia do Afganistanu, należy 4–8 tygodni przed wyjazdem umówić się na konsultacje do odpowiedniego specjalisty – lekarza medycyny podróży. Chociaż na te najpowszechniejsze choroby ( takie jak malaria czy denga) nadal nie ma szczepień, to na inne, równie groźne choroby warto odpowiednio wcześniej się zaszczepić.

Szczepienia Afganistan – czy w Afganistanie jest bezpiecznie?

Afganistan nie jest krajem mającym najlepszą sławę ze względu na ciągle toczące się konflikty zbrojne. Głównym niebezpieczeństwem są miny i niewybuchy na lokalnym terenie. Jednakże miasta i duże osady są dokładnie sprawdzane przez saperów, a wiele odwiedzanych miejsc jest oczyszczonych. Oczyszczone obszary są zwykle oznaczone rzędami białych kamieni lub flag, niebezpieczne – czerwonymi.

 Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo kobiet. Zaleca się, aby pojawiały się na ulicy tylko w towarzystwie mężczyzny. Zabrania się zbliżania się do baz wojskowych i ich granic, a tym bardziej – fotografowania obiektów wojskowych i przedstawicieli organów ścigania. Nie wyjmuj także aparatu w meczetach, w obszarach dużych obiektów strategicznych (lotniska, mosty itp.). Nie próbuj fotografować lokalnych kobiet.